Christmas

Christmas in Hungary

Find a Hungarian Church near you.

English
A Hungarian Christmas resembles the classic Christmases as told in European stories. All of the traditional elements are there, from the story of Jesus in the manger, to the Magi. The secular features of a European Christmas exist, just as we know in America, with stories of Santa Claus. They love to celebrate Advent, and many homes enjoy Advent Calendars. Look through the list of books below. See some familiar pictures? That’s right! Hungarians know all about Dr. Seuss’ Grinch and how he stole Christmas. They also know about Winnie the Pooh, and even Tiny Tim and Scrooge.

Santa Claus is called “Télapó” or “Mikulás.” In Hungary, he comes to the windows on December 6 to leave presents in the children’s cleaned boots. In America, he comes down chimneys on December 24 to leave gifts in the stockings left to dry over the fire place, hanging from the mantle.

According to legend, one night he put three bags of gold in three sisters window to rescue them from being poor and allow them to marry honorable men.

Christmas trees are decorated in Hungary on December 24th, and presents are opened the night of 24th as well.

Most of all, and most importantly, now that communism is gone, they celebrate the birth of our Lord Jesus Christ.

Magyarul
A magyar karácsonyi szokásokat (karácsonyi énekek, karácsonyi játékok, jászolállítás, ajándékozás, regölés) a letelepedéstol kezdve többféle befolyás is érte, legfoképpen a középkortól kezdve a katolikus egyház szertartásai.

A karácsonyfa állítás szokása a XIX. Század negyvenes-ötvenes éveiben jelentkezett eloször, amikor csak városokban volt jellemo. Mára azonban országosan elterjedt.

Magyarországon a karácsonyi népi színjáték középpontjában a betlehemes pásztorok tréfálkozása, éneke, játéka áll. A betlehemezok házilag készített jászol vagy templom alakú kis betlehemet hordoznak magukkal. A betlehemes játékok fo jelenete hazánkban pásztorjáték amelyet élo szereplokkel vagy bábokkal adtak elo. A foszereplo egy süket öreg pásztor, akinek tréfás félreértései alkotják a humor fo forrását. A játék szerint a szent család szállást keres, majd a pásztorok, néha a napkeleti királyok is, ajándékot visznek a kisdednek. A játék része lehet a Heródes-jelenet is. A jó-rossz, szegény-gazdag ellentét igen egyszeru, szemléletes formában mutatkozik meg a játékban. A tréfát a pásztorok szolgáltatják, akik félreértik az angyal latin szavát.

Az év végi és évkezdo szokásokhoz hozzátartozik mások megajándékozása. Amióta a keresztény vallás és az egyház családi ünneppé tette a karácsonyt, azóta vált általánossá a családtagok megajándékozása.

Általánosan elterjedt hiedelem volt az, hogy az ajándékot földöntúli lény hozza. A 16. században német területen terjedt el a Mikulás. Szent Miklós püspök középkori szent volt, a szegényekkel és a gyermekekkel tett jót. A legenda szerint három szegény lány ablakába éjjel három zacskó aranyat tett, hogy megszabadítsa õket a szegénységtõl, és tisztességesen férjhez mehessenek.

A naptár szerint Szent Miklósnak külön ünnepnapja van december 6-án, ami az ajándékozó jóság ünnepe lett.

E legenda emlékére Miklós-nap elõestéjén megajándékozzák a gyermekeket. Minden országban van egy jellegzetes figura, a tél megtestesítõje, aki ajándékokat hoz. Orosz nyelvterületeken Fagy apó (Gyed Moroz), Franciaországban Karácsony apó (Pére Noël), angol nyelvterületen Santa Claus a neve.

A regölés az Európában általában télközépi, karácsonyi, újévi köszöntésként ismert szokásoknak magyar változata. Gyermekek, legények vagy felnott férfiak házról házra menve boséget, boldogságot kívánnak a következo évre. A regösök láncos bottal és köcsögdudával felszerelve olyan házakhoz jártak, ahol eladó leány volt, és elénekelték varázséneküket. Ennek egyik állandó motívuma a termékenységvarázslás: a gazdának és háza népének jó egészséget, vagyont kívántak. A második részében egy leányt varázsoltak, azaz regöltek össze egy legénnyel. E két állandó részt megelozi a beköszönto.

Copyright © 2024 Hungarian Bookstore - All Rights Reserved.
We are an Amazon affiliate, and your purchases help defray our costs.
Site Design by Trendl Communications Creative Websites
Read: The Raging Giant Blue Goldfish - 22 Short Stories